Sveriges Allmänna Konstförening
Till konsten – tro, hopp, tvivel och kärlek. Utvalda konstverk möter betraktares ord

Till konsten – tro, hopp, tvivel och kärlek. Utvalda konstverk möter betraktares ord

450 SEK

Sveriges Allmänna Konstförenings (SAK) årsbok 2017.

Priset gäller för icke-medlemmar, inkl. porto inom Sverige.

Medlemmar i SAK har alltid rabatt på våra årsböcker, mer info här: http://www.konstforeningen.se/verksamhet/bocker/kop-bocker/

Du som går med som ny medlem i SAK kan välja denna bok som bonusbok.

Kärnan i denna volym är 120 konstverk av tjugotvå konstnärer som engagerats för konstlotteriet 2017. Varje konstnärskap presenteras av en skribent; en konstnär, författare, intendent, kritiker, formgivare, lärare, konstvetare eller curator Det är också en av tankarna med boken: att vi här får möjlighet att närma oss konsten utifrån sinsemellan olika perspektiv.

Konstnärer:

Maria Bajt, Björn Camenius, Päivi Ernkvist, Erla S. Haraldsdóttir, Joakim Heidvall, Tommy Hilding, Oskar Hult, Aleksandra Kucharska, Jenny Källman, Tamara de Laval, Eric Length, Axel Lieber, Liva Isakson Lundin, Nanna Nordström, Karin Ohlin, Stina Rosenberg, Stina Stigell, David Svensson, Sara Wallgren, Tilpo, Emma Tryti.

Dessutom historiska verk av Sophie Adlersparre och Carl-Johan Fahlcrantz.

Författare:

Anna Nordquist Andersson, Catti Brandelius, Dan Backman, Jenny Danielsson, Magdalena Dziurlikowska, Jennie Fahlström, Anna Hesselbom, Leif Holmstrand, Alida Ivanov, Erik Jeor, Anna Johansson, Stefan Lindberg, Andreas Nobel, Mikael van Reis, Bella Rune, Lisa Torell, Ashik Zaman.