Sveriges Allmänna Konstförening
Sommarpresent, medlemskap i SAK (ordinarie)

Sommarpresent, medlemskap i SAK (ordinarie)

450 SEK

Köp detta medlemskap helt i ditt eget namn, alltså med dina egna kontaktuppgifter. Då kommer bekräftelsen till dig och inte till mottagaren. Längst ner under leveransinformation där du fyller i dina kontaktuppgifter finns rutan "Lämna ett meddelande till Sveriges Allmänna Konstförening (valfritt)". Där skriver du in gåvomottagarens uppgifter (namn, postadress, epost), liksom om du vill att presentkortet och bonusboken skickas till dig som gåvogivare eller direkt till mottagaren.

Det här är ett ordinarie medlemskap i Sveriges Allmänna Konstförening som sträcker sig över ett kalenderår januari-december 2018. Gåvomottagaren deltar i det årliga konstlotteriet i november då vi lottar ut verk av samtida konstnärer verksamma i Sverige. Utöver vinstchansen i konstlotteriet får denne dessutom årsboken som skickas ut under hösten 2018, möjlighet att köpa verk ur SAK Edition, fyra medlemsbrev samt erbjudanden om att delta i särskilda evenemang i SAK:s regi och bland våra samarbetspartners. I medlemskapet ingår konstboken "Till konsten – tro, hopp, tvivel och kärlek. Utvalda konstverk möter betraktares ord".

All personlig information som du som befintlig medlem eller som blivande ny medlem lämnat/lämnar eller som vi erhåller i och med tecknandet/förnyelse av medlemskap innebär att du samtycker till att uppgifterna hanteras och lagras av SAK som personuppgiftsansvarig och förvaras säkert. Adressuppgifter delas inte med andra än våra betrodda samarbetspartners för utskick av medlemstidning, årsbok, inbetalningskort och nyhetsbrev. Personuppgifter delas inte med annan tredje part.Bilden visar Tilpo "Tro, Hopp och Kärlek", 2017, ett av 100 unika verk i 2017 års 100-pris.

Bok och presentkort skickas per post alt. hämtas enl. ök. på kansliet på Skeppsholmen.