Sveriges Allmänna Konstförening
SAK Edition #1 2016: Erasmus Erased and Replaced av Jonas Liveröd

SAK Edition #1 2016: Erasmus Erased and Replaced av Jonas Liveröd

3600 SEK

Titel: Erasmus Erased and Replaced
Konstnär: Jonas Liveröd
Teknik: Laserskuret körsbärsträ,
behandlat med ädelträolja.
Mått: 18 x 25 x 3,5 cm
Verket kan både stå och hängas på vägg.
Pris: 3600 + frakt
Upplaga: 30 ex

I Erasmus Erased and Replaced presenteras en bild av ett överstruket porträtt, hämtat från ett lexikon från 1500-talet, på den kände nederländske humanisten Erasmus av Rotterdam (1466-1536). Den okände sabotören lyckas behålla en slags ilsken elegans i hanteringen av gåspennans överstrykningar vilket fångat Jonas Liveröds intresse.
I Jonas verk har den hastiga förstörelsen översatts till ett stycke körsbärsträ där modern ultraprecis laserteknik bränner fast förvisningen av minnet.

När det kommer till historieskrivning så finns det ofta ett par olika versioner av vad som hänt och framförallt vad som ska bevaras för eftervärlden. Vem som skriver historien är också viktigt i sammanhanget både i det offentliga och i det privata. I det privata finns bilder, minnen å ena sidan och fotografier å den andra, av det som pågått i våra liv, vilka människor vi träffat och möten som ägt rum. I detta flöde finns det också kanske ett par bilder som vi önskar aldrig hade tagits, eftersom vi helst inte vill bli förknippade med den personen eller den händelsen så här ett par år senare. Att radera ogenomtänkta inlägg på sociala medier är en del av den privata historieskrivning som pågår för öppen ridå. Vissa av oss klipper helt enkelt bort den andre i bilden som om mötet aldrig ägt rum eller som om personen aldrig gjort intryck i våra liv.

En sådan ”förvisning av minnet” har en tradition som skulle kunna härledas till det antika Rom men rörde då högt uppsatta personer som hamnat i onåd. Att utsättas för ”Damnatio Memoriae” var ett straff som innebar att den dömde inte skulle få bli ihågkommen utan skulle utplånas från historieskrivningen. Konstnären Jonas Liveröd (f. 1974) har intresserat sig för ämnet och berättar hur denna historierevision ofta gav oavsiktliga humoristiska inslag. Exempelvis när en byst av Caligula höggs om till Claudius, men av någon anledning har Caligulas frisyr lämnats kvar på toppen av det nya kejsarhuvudet.