Sveriges Allmänna Konstförening
Medlemskap i SAK (Övriga världen) för 2019

Medlemskap i SAK (Övriga världen) för 2019

700 SEK

Det här är ett medlemskap i Sveriges Allmänna Konstförening som sträcker sig över ett kalenderår januari-december 2019.  

Som medlem deltar du i det årliga konstlotteriet i november då vi lottar ut verk av samtida konstnärer verksamma i Sverige. Utöver vinstchansen i konstlotteriet får du dessutom årsboken, fyra medlemstidningar, möjlighet att köpa verk ur SAK Edition samt erbjudanden om att delta i särskilda evenemang i SAKs regi och bland våra samarbetspartners.  Dragningen i konstlotteriet sker i november 2019.

Utöver medlemskapet (450 SEK) ingår portokostnader på 250 SEK. Totalt 700 SEK

Valfri bonusbok bland tidigare årsböcker tilldelas alla helt nya medlemmar. Boken hämtas på kansliet alt. skickas mot portokostnad.

Är du redan medlem i SAK och vill förnya ditt medlemskap, ber vi dig göra det med utskickad avi eller på vårt bankgiro 829-4068 (ange namn och eller medlemsnr i meddelanderaden).

All personlig information som du som befintlig medlem eller som blivande ny medlem lämnat/lämnar eller som vi erhåller i och med tecknandet/förnyelse av medlemskap innebär att du samtycker till att uppgifterna hanteras och lagras av SAK som personuppgiftsansvarig och förvaras säkert. Adressuppgifter delas inte med andra än våra betrodda samarbetspartners för utskick av medlemstidning, årsbok, inbetalningskort och nyhetsbrev. Personuppgifter delas inte med annan tredje part.