Sveriges Allmänna Konstförening
Medlemskap i SAK (Övriga världen) för 2018

Medlemskap i SAK (Övriga världen) för 2018

700 SEK

Det här är ett medlemskap i Sveriges Allmänna Konstförening som sträcker sig över ett kalenderår januari-december 2018. Som medlem deltar du i det årliga konstlotteriet i november då vi lottar ut verk av samtida konstnärer verksamma i Sverige. Utöver vinstchansen i konstlotteriet får du dessutom årsboken, fyra medlemstidningar, möjlighet att köpa verk ur SAK Edition samt erbjudanden om att delta i särskilda evenemang i SAKs regi och bland våra samarbetspartners.

Utöver medlemskapet (450 SEK) ingår portokostnader på 250 SEK. Totalt 700 SEK

Bilden visar Tro, Hopp och Kärlek 85/100 (Krapulas Tabu), av Tilpo, vinst 2017

All personlig information som du som befintlig medlem eller som blivande ny medlem lämnat/lämnar eller som vi erhåller i och med tecknandet/förnyelse av medlemskap innebär att du samtycker till att uppgifterna hanteras och lagras av SAK som personuppgiftsansvarig och förvaras säkert. Adressuppgifter delas inte med andra än våra betrodda samarbetspartners för utskick av medlemstidning, årsbok, inbetalningskort och nyhetsbrev. Personuppgifter delas inte med annan tredje part.